Paneeli Terassi Skandinaviska Träimport

LEHTIKUUSIPANEELI

Larix sibirica

  • Siperianlehtikuusi Paneeli - Skandinaviska Träimport

LEHTIKUUSIPANEELI

Lehtikuusipaneelimme on siperianlehtikuusta, joka on tiiviskasvuinen puulaji ja josta suuri osuus on sydänpuuta. Lehtikuusella on luontaisesti hyvä lahonkestävyys korkean happo- ja hartsipitoisuuden ansiosta.

Skandinaviska Träimportin siperianlehtikuusi kasvaa ikiroudan alueella, mikä aiheuttaa
äärimmäisen hitaan kasvunopeuden, joten lehtikuusipuisessa terassilaudassa on hyvin tiheät vuosirenkaat.

Voimme toimittaa kaikki punasetripaneelit valmiiksi öljyttynä vaihtoehtona sekä myös palonsuoja-aineella kyllästettynä.

SERTIFIOITU PUU

Sertifioitu puu merkitsee kestävää ja oikeudenmukaista metsänhoitoa.

Skandinaviska Träimport toimittaa ympäristö- ja oikeudenmukaisuus-sertifioitua puuta. Sertifioidun puun käyttö lisää puuraakaaineen arvoa ja parantaa vastuullisen metsänhoidon mahdollisuuksia ympäristön hyväksi, niille ihmisille, jotka ovat riippuvaisia metsästä saatavista tuloista.

FSC Skandinaviska Träimport

LAATULUOKITELLUT LEHTIKUUSI-PANEELI

Sahattu puutavaraa jaetaan Venäjällä laatuluokkiin 1–6 noudattamalla GOST 26002-83 -standardia. Otamme varastoon vain parhaat laadut sen jälkeen, kun puutavara on luokiteltu kahdessa vaiheessa. Hankkimamme lehtikuusi-paneeli luokitellaan ensimmäisen kerran sahauksen yhteydessä Venäjällä. Laatuluokat 5 ja 6 hylätään. Toisen kerran puutavara luokitellaan Suomessa varmistamalla luokkien 1–4 mukainen erinomainen ja tasainen laatu höyläyksen aikana. Varastotoimituksissa Siperianlehtikuusen laatu on sekoitus laaduista GOST I-IV. Alla on yksinkertainen kuvaus GOST-standardin luokittelukäsitteistä.

GOST-LUOKKA 1

lehtikuusi gost-luokka 1

Tuoreita oksia enintään kaksi metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 14 mm saa esiintyä laudan pinnassa ja yksittäisiä pienempiä oksia reunoissa. Pihkataskuja saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Mustia oksia, sinistymistä tai lahoa ei saa esiintyä pinnassa eikä reunoissa.

GOST-LUOKKA 2

lehtikuusi gost-luokka 2

Tuoreita oksia enintään kaksi metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 18mm saa esiintyä laudan pinnassa ja yksittäisiä pienempiä oksia reunoissa. Pihkataskuja saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Mustia oksia, sinistymistä tai lahoa ei saa esiintyä pinnassa eikä reunoissa.

GOST-LUOKKA 3

lehtikuusi gost-luokka 3

Tuoreita oksia enintään kolme kappaletta metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 25 mm saa esiintyä laudan pinnassa ja rajoitetussa määrin reunoissa. Pihkataskuja ja sinistymistä saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa ja mustia oksia saa esiintyä yksittäisesti reunoissa. Mustia oksia tai lahoa ei saa esiintyä laudan pinnassa.

GOST-LUOKKA 4

lehtikuusi gost-luokka 4

Tuoreita oksia saa esiintyä laudan pinnassa ja reunoissa rajoitetussa määrin. Mustia oksia saa esiintyä yksi metriä kohden ja yksittäin reunoissa. Pihkataskuja ja sydänjuovaa saa esiintyä ja sinistymistä ja lahoa rajoitetussa määrin. Emme toimita kappaleita, joissa esiintyisi lahoa.