Terassi Skandinaviska Träimport

LEHTIKUUSI-TERASSILAUTA

Larix sibirica

  • Lehtikuusi Terassilauta - Skandinaviska Träimport
  • Lehtikuusi Terassilauta - Skandinaviska Träimport
  • Lehtikuusi Terassilauta - Skandinaviska Träimport

LEHTIKUUSI-TERASSILAUTA

Lehtikuusiterassilautamme on siperianlehtikuusta, joka on tiiviskasvuinen puulaji ja josta suuri osuus on sydänpuuta. Lehtikuusella on luontaisesti hyvä lahonkestävyys korkean happo- ja hartsipitoisuuden ansiosta.

Skandinaviska Träimportin siperianlehtikuusi kasvaa ikiroudan alueella Siperiassa, mikä aiheuttaa äärimmäisen hitaan kasvunopeuden, ja lehtikuusipuisessa terassilaudassa on hyvin tiheät vuosirenkaat.

Terassilauta on täysin orgaanista materiaalia, jolla on luontainen vastustuskyky lahoamista vastaan ilman minkäänlaisia myrkyllisiä lisäaineita. Siperianlehtikuusi on siksi erityisen hyvä valinta silloin, kun ihmiset – ja ennen kaikkea lapset – joutuvat suoraan kosketukseen terassin lattian kanssa.

SERTIFIOITU PUU

Sertifioitu puu merkitsee kestävää ja oikeudenmukaista metsänhoitoa.

Skandinaviska Träimport toimittaa ympäristö- ja oikeudenmukaisuus-sertifioitua puuta. Sertifioidun puun käyttö lisää puuraakaaineen arvoa ja parantaa vastuullisen metsänhoidon mahdollisuuksia ympäristön hyväksi, niille ihmisille, jotka ovat riippuvaisia metsästä saatavista tuloista.

FSC Skandinaviska Träimport

LAATULUOKITELLUT LEHTIKUUSI-TERASSILAUDAT

Sahattu puutavaraa jaetaan Venäjällä laatuluokkiin 1–6 noudattamalla GOST 26002-83 -standardia. Otamme varastoon vain parhaat laadut sen jälkeen, kun puutavara on luokiteltu kahdessa vaiheessa. Hankkimamme lehtikuusi-terassilauta luokitellaan ensimmäisen kerran sahauksen yhteydessä Venäjällä. Laatuluokat 5 ja 6 hylätään. Toisen kerran puutavara luokitellaan Suomessa varmistamalla luokkien 1–4 mukainen erinomainen ja tasainen laatu höyläyksen aikana. Varastotoimituksissa Siperianlehtikuusen laatu on sekoitus laaduista GOST I-IV. Alla on yksinkertainen kuvaus GOST-standardin luokittelukäsitteistä.

GOST-LUOKKA 1

lehtikuusi gost-luokka 1

Tuoreita oksia enintään kaksi kappaletta metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 14 mm saa esiintyä laudan pinnassa ja yksittäisiä pienempiä oksia reunoissa. Pihkataskuja saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Mustia oksia, sinistymistä tai lahoa ei saa esiintyä pinnassa eikä reunoissa.

GOST-LUOKKA 2

lehtikuusi gost-luokka 2

Tuoreita oksia enintään kaksi kappaletta metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 18mm saa esiintyä laudan pinnassa ja yksittäisiä pienempiä oksia reunoissa. Pihkataskuja saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Mustia oksia, sinistymistä tai lahoa ei saa esiintyä pinnassa eikä reunoissa.

GOST-LUOKKA 3

lehtikuusi gost-luokka 3

Tuoreita oksia enintään kolme kappaletta metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 25mm saa esiintyä laudan pinnassa ja rajoitetussa määrin reunoissa. Pihkataskuja ja sinistymistä saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa ja mustia oksia saa esiintyä yksittäisesti reunoissa. Mustia oksia tai lahoa ei saa esiintyä laudan pinnassa.

GOST-LUOKKA 4

lehtikuusi gost-luokka 4

Tuoreita oksia saa esiintyä laudan pinnassa ja reunoissa rajoitetussa määrin. Mustia oksia saa
esiintyä yksi kappale metriä kohden ja yksittäin reunoissa. Pihkataskuja ja sydänjuovaa saa esiintyä ja sinistymistä ja lahoa rajoitetussa määrin. Emme toimita kappaleita, joissa esiintyisi lahoa.